Göteborg
sentrum

Göteborg ligger ved munningen av elven Göta. Byen har en rik historie preget av sjøfart, handel og eksportvirksomhet. På 1800-tallet var Nordens største havneby Göteborg en viktig forbindelse til Vest-Europa. I dag er det en levende by som besøkes av stadig flere turister. For å feire byens tradisjon fikk MK Illumination i oppdrag å dekorere Göteborg i vintermånedene. Temaet for dekorasjonen var byens kultur og lange nordiske tradisjon. MK Illumination spesialutviklet et nordisk sortiment som gjenspeilet byens særpreg og historie. Göteborgs plasser, gater og gatelykter ble dekorert med utallige lysdioder som innhyllet byen i et varmt, hvitt lys.