Stockholm
Sverige

For tredje år på rad fikk vi gleden av å stå for julebelysningen i Stockholm. I desember 2012 gjennomførte Trafikkontoret i Stockholm og City I Samverkan (en plattform for grunneiere, næringsdrivende og andre sentrale aktører i byen) en undersøkelse som viste at vår julebelysning har styrket Stockholms omdømme som Skandinavias ledende reisemål og shoppingdestinasjon. Da 600 personer ble spurt om hva de forbandt med jul i Stockholm, var det flest som svarte julebelysningen!

(c) MK Illumination, Stockholm by
(c) MK Illumination, Stockholm by